Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

De overgang van bassischool naar de middelbare school is een spannende tijd en moet soepel gaan. Ook als uw kind al op het voorgezet onderwijs zit en zich verder aan het oriënteren is. Op Infinity College vinden wij het belangrijk dat u als ouder een weloverwogen en doordachte keuze kunt maken. Op deze pagina kunt u alles terug vinden over onze aanmeldprocedure en over hoe een schooldag op het Infinity College er uit ziet.

Kennismakinggesprek

De school waar je naar toe gaat is een belangrijke keuze. Graag maken we kennis met jou en je ouders. In het kennismakingsgesprek beantwoorden we graag al je vragen, willen wij je leren kennen en vertellen we je alles over Infinity College. De weg naar je diploma begint immers hier!

Het kennismakingsgesprek is te allen tijde vrijblijvend. Na een positief kennismakingsgesprek nodigen wij uw zoon of dochter graag uit voor een meeloopdag.

Meeloopdag

Bezoek een meeloopdag en voel je leerling van Infinity College voor één dag. Tijdens een meeloopdag loop je mee met een leerling, proef je de sfeer en volg je verschillende lessen. Het kan zijn dat je er niks van snapt en dat is helemaal niet erg. Je volgt tenslotte ‘zomaar’ een paar lessen en bent niet voorbereid. Meeloopdagen zijn bedoeld om te zien hoe het er echt aan toe gaat op het Infinity College.

Het is vanzelfsprekend dat de meeloopdag vrijblijvend is. Wij plannen wel altijd een intake-/evaluatiegesprek in.

Intakegesprek

Het belangrijkste bij de aanmelding is jouw intakegesprek. Daar hechten wij veel waarde aan, omdat we ons samen verbinden aan jouw uitdaging. Samen met je ouders heb je een gesprek met de schoolleider en/of de coach die betrokken is bij jouw ontwikkelplan.

Wij zijn meer geïnteresseerd in jouw toekomst dan in het verleden. Toch kan het makkelijk zijn om bepaalde ‘bewijsstukken’ mee te nemen naar een intakegesprek. Ben je trots op de CITO-score die je behaald hebt? Neem die vooral mee. Zo niet, dan doe je dit niet. Dit geldt ook voor alle andere informatie die vanuit vorige onderwijsinstellingen voorhanden is. Heb je niets om mee te nemen? Geen enkel probleem. Onze onderwijskundigen zijn prima in staat om toetsen en testen te verzorgen indien noodzakelijk.