Bovenbouw

Persoonlijke ontwikkeling / LPP Leerlingperspectief

Bovenbouw

Stroom je bij ons in de bovenbouw in, dan zijn er de bekende meerdere wegen die naar Rome leiden. De bestemming is bij ons allemaal bekend: het eindexamen. Je kan bij ons eindexamen doen op mavo-, havo- en vwo-niveau. Alles staat in de bovenbouw dus ook in het teken van jezelf voorbereiden om op het afleggen van het eindexamen. Ook hierin kan onderscheid worden gemaakt wat betreft niveau en tempo. Staatsexamens bieden hiervoor alle mogelijkheden en hebben een bewezen resultaat als je het maximale uit je talent wilt halen en dat aantoonbaar wilt maken. Staatsexamens maken al ruim 150 jaar deel uit van het hedendaagse onderwijs. Onze ervaring is in de afgelopen 70 jaar opgebouwd.

Download Brochure

Persoonlijke ontwikkeling / LPP Leerlingperspectief

Persoonlijke groei is naast een schooldiploma één van de dingen die je leven blijvend verbeteren. Onze coaches en docenten vinden het belangrijk dat talenten bloeien. De persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen krijgt dan ook de volledige aandacht. Wie ben je werkelijk en wat zijn je drijfveren, kwaliteiten en valkuilen? Samen ontdekken wij hoe jij het beste uit jezelf naar boven haalt. Dit zijn essentiële inzichten om een goede vervolgstudie te kiezen voor een leven na Infinity College.

Eindexamen

Na dagen, weken, maanden en jaren in de klas zit je middelbare schoolcarrière er bijna op. Het enige dat jou nu nog scheidt van het mbo, hbo of een studie aan de universiteit zijn je eindexamens. Het eindexamen is het afsluitend onderdeel van het voorgezet onderwijs. Het gehele studieprogramma en de begeleiding in het examenjaar is om de leerling heen georganiseerd.

Staatsexamens bieden hiervoor alle mogelijkheden en hebben een bewezen resultaat als je het maximale uit je talent wilt halen en dat aantoonbaar wilt maken. Staatsexamens maken al ruim 150 jaar deel uit van het hedendaagse examenonderwijs. De afgelopen schooljaren hebben wij steeds een (zeer) hoog slagingspercentage gerealiseerd.

2-jaar-in-1

Je kunt bij het Infinity College 2-jaar-in-1 doen. We combineren dan het examenjaar met het voorexamenjaar. Het betekent wel dat je een intensief traject ingaat. We begeleiden je actief, zodat je op tijd klaar bent voor het eindexamen. Bij ons kan je op deze manier tijd inhalen op zowel mavo(vmbo-tl)-, havo-, als vwo-niveau.

Studiekeuze en advies

Nog belangrijker dan het diploma is het vervolg. Al tijdens je studie maak je kennis met vakspecialisten uit het bedrijfsleven. Wij investeren daarom graag met jou in de keuze voor een vervolgstudie. Binnen ons netwerk benutten we alle mogelijkheden om samen met jou een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden. 

Ander profiel nodig voor je studie?

Soms heb je er door omstandigheden voor gekozen om niet het profiel te volgen waar jouw gedroomde studie om vraagt. Wij kunnen je helpen om bijvoorbeeld toch dat diploma met een NT profiel te behalen. Proeflessen behoren daarbij tot de mogelijkheden.

Netwerk

Het hebben van een goed netwerk is belangrijk. Niet alleen tijdens je studie, maar vooral ook na je schoolloopbaan. Op het ene moment heb je het nodig om zelf verder te komen en op een ander moment kan je het inzetten om een ander verder te helpen. In beide gevallen vervul je een behoefte die zeer waardevol is. Wij nodigen je uit om ook na het behalen van het diploma deel uit te maken van ons netwerk.

Vragen? Stel ze!

Jouw aanmelding is onze gezamenlijke start van de ontdekkingstocht naar jouw potentieel. Daarbij is een oude cijferlijst of cito-score minder belangrijk. Wel willen wij graag weten wat jouw ambitie is en hoe we je daarbij kunnen helpen. Het persoonlijke gesprek met leerling, ouders, schoolleider en coach is daarom doorslaggevend bij de aanmelding.