Deelcertificaten vwo, havo en mavo

Deelcertificaten op vwo-, havo- en mavo-niveau

Wil je alleen de vakken over doen die je het vorige jaar niet behaald hebt? Of wil je voor een vak een hoger cijfer halen? Via deelcertificaten kan je alsnog een volledig diploma halen. Op Infinity College bieden wij een groot aantal vakken op vwo-, havo- en mavo-niveau en zorgen wij door extra aandacht en focus dat je je certificaten behaalt.

Download Brochure

Samenstelling vakkenpakket

Op Infinity College wordt het onderwijs om de leerling heen georganiseerd. Aan de hand van ambities en mogelijkheden van een leerling is het mogelijk om vakken te volgen op een hoger niveau. Per slot van rekening, waarom zou je alle vakken op havo-niveau afronden als je voor bepaalde vakken vwo-capaciteit bezit. Als je na de havo een vwo-diploma wilt behalen, hoef je nog maar enkele vakken af te ronden. Het behalen van deelcertificaten is mogelijk op vwo-, havo- en mavo-niveau op onze locaties in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Wij vinden het belangrijk dat we het talent van onze leerling verder ontplooien. Het is mogelijk om het voorexamenjaar te versnellen of te vertragen. Door bijvoorbeeld de schoolexamens uit te splitsen over twee jaar. Leerlingen kunnen zich in rust voorbereiden en zo worden ze deels ontlast in de studiedruk.