FAQ

Veelgestelde vragen en de antwoorden daarop

In onderstaande rubrieken vind je antwoorden op veelvoorkomende vragen. Staat jouw antwoord er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op, we helpen je graag verder.

Schoolgids 2022-2023
Download hieronder de schoolgids.

Examen(jaren)

Het grootste verschil met het reguliere onderwijs heeft te maken met het afnemen van college-examens (staatsexamens). Dit gaat gepaard met het mondeling afnemen van toetsen na de centrale examens. De centrale examens worden net als in het reguliere onderwijs afgenomen. De mondeling examens worden uiteraard goed voorbereid d.m.v. examentrainingen. 

Jazeker, de leerling heeft immers alle informatie verwerkt zoals dat ook in het reguliere onderwijs zou zijn geweest. Het diploma geeft dezelfde mogelijkheden als elk ander gelijksoortig diploma.

Kosten

Infinity College is een particuliere school. Dit betekent dat het onderwijs door de ouders betaald wordt. Infinity College wil particulier onderwijs voor een bredere doelgroep beschikbaar maken. De tarieven van Infinity College voor een volledig schooljaar zijn dan ook tot wel 40% lager dan bij andere particuliere scholen. Bovendien is dit tarief inclusief al het digitale lesmateriaal, kosten van het staatsexamen en sportfaciliteiten.

Het actuele overzicht van tarieven vindt u hier

Voordat je je inschrijft op onze school plannen we altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek, zodat wij jou en jij ons beter leert kennen, dat kan via deze link. Voordat een leerling bij Infinity College start, vindt er altijd een intakegesprek plaats, waarin de specifieke situatie besproken wordt.

Locaties

Jazeker. Alle locaties zijn met het OV, de fiets en auto prima te bereiken.

Momenteel heeft Infinity College vijf locaties van waaruit lesgegeven wordt: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven. Het staat je vrij om te kiezen bij welke locatie je je aanmeldt.

Onderwijsconcept

In principe kan elke leerling bij Infinity College terecht. Wij bieden onderwijs aan van vmbo-TL tot en met gymnasium. Aanmelden kan voor alle leerjaren.

Er zijn geen uniforme eisen te definiëren om een versneld 2-jaar-in-1 traject te kunnen doen.  Er wordt vooral gekeken naar de specifieke situatie van de leerling, waarbij  o.a. cijfers en ervaring in leerjaren van belang zijn. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Bij binnenkomst op school zullen leerlingen zich als eerste melden bij hun coach in de coachruimte. Deze ruimte kun je zien als de uitvalsbasis van de leerling. Hier hebben de leerlingen een eigen bureau om aan te werken wanneer zij geen les hebben. Huiswerk maken, lesstof lezen en voorbereiden van lessen wordt hier gedaan. Net als het maken van toetsen. Al kan dat laatste ook op andere plekken plaatsvinden, bijvoorbeeld als er meer rust gewenst is. 

De coach is het aanspreekpunt voor de leerlingen, ouders en docenten. Bij Infinity College werken we toe naar de zelfstandige leerling die klaar is voor het vervolgonderwijs. De coach begeleidt dit door met de leerling en ouders in gesprek te gaan over de doelen van de leerling (naast het halen van een diploma) en door de leerling te helpen met het bereiken van die doelen. Een coach bij Infinity College is vergelijkbaar met een mentor in het regulier voortgezet onderwijs, met als belangrijkste verschil dat je als coach in de eerste plaats coach bent. Dat wil zeggen dat een coach er vrijwel altijd is voor de leerlingen. We werken niet alleen voor de leerling, maar ook vooral met de leerling. Als coach heb je écht contact met de leerling en de coach is daardoor een goede schakel tussen leerling, ouders en docent.

Leren op eigen wijze zegt in een notendop waar onze school voor staat.
Bij Infinity College staat de persoonlijke aandacht voor de leerling voorop. Iedereen is uniek en verdient een aanpak die daar bij past. De  persoonlijke coach van de leerling neemt hierbij het voortouw en leidt de communicatie met alle betrokkenen in goede banen.  Op deze wijze is de docent ook écht docent en kan zich puur vakinhoudelijk met de leerling bezighouden. De leerling is degene die de ruimte krijgt om zichzelf te zijn, maar tegelijkertijd geholpen wordt om zich tot een zelfstandig individu te ontwikkelen. Voor meer informatie kunt u uiteraard vrijblijvend een intake gesprek aanvragen.

Infinity College biedt leerlingen vernieuwend, particulier voortgezet onderwijs in een prettige en veilige leeromgeving. De specifieke situatie van de leerling, waaronder zijn of haar talenten en interesses, is het uitgangspunt voor het leertraject. Leren op je eigen wijze noemen we dat. In een rustige en kleinschalige school helpen ervaren docenten en professionele coaches de leerlingen in hun eigen tempo aan hun mavo-, havo- en vwo-diploma. Kleine klassen met de nadruk op individuele aandacht en begeleiding.

Jazeker, leerlingen kunnen bij ons op elk moment van het jaar instromen. Wij zorgen ervoor dat de leerling op de juiste wijze begeleid wordt in de overstap naar Infinity College.  Door middel van individuele gesprekken met docenten kan de voortgang van de leerling bepaald worden. Zo kan er gekeken worden naar de stof die al behandeld is op de vorige school, maar ook naar de vakken waar de leerling extra begeleiding en aandacht bij nodig heeft.

In de klas zitten maximaal zeven medeleerlingen, acht leerlingen in totaal. In de coachgroep maken we een onderscheid in onderbouw, met maximaal vijftien leerlingen en de bovenbouw met maximaal twintig leerlingen.

Lesuitval komt bij Infinity College weinig voor. Mocht dit sporadisch toch het geval zijn, dan worden de leerlingen opgevangen door de coach. In het coachlokaal kan de leerling rustig verder werken aan het vak waarvan de les is uitgevallen. Als de leerling vragen heeft over de stof kan hij of zij de betreffende docent mailen om een afspraak te maken of om de uitleg via e-mail te ontvangen.

We werken met een jaarplanner, deze is voor alle leerlingen en ouders online te vinden. In de jaarplanner staat precies aangegeven in welke week de leerling opdrachten af moet hebben, deze staan vermeld in de vorm van lessen. Aan de hand van de jaarplanner wordt samen met de leerling een weekplanner gemaakt. In die weekplanner staat exact wat de leerling elk uur van de dag aan werk moet verrichten. Naast een jaarplanner en weekplanner ontvangen alle leerlingen elke week een persoonlijk rooster waarop vermeld staat welke vakken zij op welk tijdstip hebben. Zo weten zij waar, op welk tijdstip en in welk lokaal zij verwacht worden. Gedurende het jaar geven wij de verantwoordelijkheid voor het maken van de weekplanningen steeds meer aan de leerlingen.

Helaas heeft het Infinity College geen tweetalig onderwijs. De leerlingen kunnen wel voor (extra) taalvakken kiezen zoals Spaans, Latijn en Grieks.

Operationeel

De lesdag op Infinity College begint om 09.00 uur en duurt tot tenminste 16:00 uur. De mogelijkheid bestaat om tot 17.00 uur door te werken om bijvoorbeeld nog huiswerk te maken of om alvast te leren voor een toets.

Hieronder vindt u het concept jaarrooster voor schooljaar 2021-2022:

Eerste schooldag 30 augustus 2021
Herfstvakantie  16 oktober t/m 21 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 6 maart 2022
Goede Vrijdag 15 april 2022
Paasmaandag 18 april 2022
Koningsdag 27 april 2022
Meivakantie 30 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaart en dag na Hemelvaart 26-27 mei 2022
Pinkstervakantie (uitsluitend examenklassen) 30 mei t/m 3 juni 2022
Pinkstermaandag 6 juni 2022
Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus 2022

 

Omdat wij werken met klassen van maximaal acht leerlingen, zijn de lessen effectiever ingedeeld. Dat betekent dat er genoeg ruimte is voor uitleg, opdrachten en vragen. De onderbouwleerlingen volgen daarom twee lesuren per vak, per week en de bovenbouwleerlingen één lesuur per vak, per week. Deze constructie zorgt ervoor dat de leerlingen genoeg tijd overhouden om de stof te verwerken en de bijbehorende opdrachten te maken in het coachlokaal. Voor de meeste leerlingen houdt dit in dat zij geen werk mee naar huis krijgen en de vrije tijd thuis ook daadwerkelijk kunnen gebruiken om op te laden voor de volgende dag.
Naast de effectieve lesuren hebben alle leerlingen bij ons de mogelijkheid om inloopuren te bezoeken, een groot voordeel hiervan is dat er individueel les gegeven kan worden. Ook hebben wij een online platform waar leerlingen terecht kunnen voor andere leerstof zoals filmpjes waarin de stof nog een keer herhaald wordt.

Een dag op Infinity College is ingedeeld in vier blokken van twee lesuren met daartussen een pauze. De drie pauzes tezamen duren een uur.
De twee korte pauzes om 10:45 uur en 14:30 uur duren een kwartier en de grote pauze om 12:30 uur duurt een halfuur.

 

Voordat je je inschrijft op onze school plannen we altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek, zodat wij jou en jij ons beter leert kennen, dat kan via deze link. Voordat een leerling bij Infinity College start, vindt er altijd een intakegesprek plaats, waarin de specifieke situatie besproken wordt.

Het contact met ouders verloopt voornamelijk via de coach van de leerling. In de eerste week van het schooljaar worden er samen met ouder(s)/verzorger(s) afspraken gemaakt ten aanzien van deze communicatie, zodat de frequentie en de wijze waarop er gecommuniceerd wordt aansluit bij diens wensen.   

Lesuitval komt bij Infinity College maar weinig voor. Mocht dit sporadisch toch het geval zijn, dan worden de leerlingen opgevangen door de coach. In het coachlokaal kan de leerling rustig verder werken aan het vak waarvan de les is uitgevallen. Als de leerlingen vragen heeft over de stof kan hij/zij de betreffende docent mailen om een afspraak te maken of om de uitleg via de mail te krijgen..

Voor wie geschikt?

Jazeker. We kunnen de leerroute van leerlingen aanpassen aan bijzondere omstandigheden, zoals het trainings- en wedstrijdschema van topsporters. In een intakegesprek kunnen we alle opties met jou bespreken.

Voordat je je inschrijft op onze school plannen we altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek, zodat wij jou en jij ons beter leert kennen, dat kan via deze link. Voordat een leerling bij Infinity College start, vindt er altijd een intakegesprek plaats, waarin de specifieke situatie besproken wordt.

Vragen? Stel ze!

Heb je vragen over een  van de behandelde onderwerpen of over onderwijs in zijn algemeenheid? Neem gerust contact met ons op.
Je kunt ons bereiken via e-mail op info@infinitycollege.nl of telefonisch via 0320 22 99 26.