Individu centraal

De behoefte van de leerling als uitgangspunt

De behoefte van het individu staat centraal

Iedere nieuwe leerling bij Infinity College krijgt bij binnenkomst een uitgebreide intake om een voortvarende start mogelijk te maken. Tijdens deze intake richten wij ons niet enkel op  vakinhoudelijke kennis en vaardigheden. Belangrijker nog, waar liggen de kansen van de leerling en wat heeft hij of zij nodig om tot goede studieresultaten te komen? Aan de hand hiervan stellen wij een persoonlijk ontwikkelingsplan samen met de ouder en leerling op om zo veel mogelijk leermomenten te creëren. Jouw ontwikkel tempo en leerbehoefte staan hierbij centraal. De inhoud van het onderwijs wordt om de leerling heen georganiseerd, zowel bij het vakkenpakket, als bij de inzet van docenten.

Alles wat de leerling nodig heeft om tot de gewenste ontwikkeling te komen op één plaats.

 

Leren in een vertrouwde omgeving

Bij de ontwikkeling van een leerling is het creëren van een vertrouwde omgeving van groot belang. Als de leerling zich veilig en prettig voelt, zal dit het zelfvertrouwen vergroten en de leerling stimuleren nieuwe vaardigheden verder te ontwikkelen. Hierom gaan leerlingen Infinity College van 9:00 tot 16:00 (met uitloop tot 17:00) naar school en hebben een vast rooster. Leerlingen hebben een eigen coach die fulltime beschikbaar is en die de voortgang stimuleert en bewaakt. De hoeveelheid lessen die een leerling volgt, wordt afgestemd met de coach, de docent en de leerling. Leerlingen krijgen in de ochtenduren zoveel mogelijk vaklessen en werken in de middag aan hun huiswerk om zo de opgedane lesstof tot zich te nemen. Er is bijna nooit sprake van een lesuitval.

Talentontwikkeling

Ons uitgangspunt is dat je talent moet uitvergroten. We gaan ons dus vooral richten op wie jij bent en waar jij al goed in bent of kunt worden. We gaan je niet veranderen. Als we jouw talenten samen hebben ontdekt, is dat de basis waarvan we uitgaan. Dingen die jij lastiger vindt gaan we niet uit de weg. Uitdagingen zullen we zeker hebben. Toch investeren we liever in het versterken van de dingen waar jij mee vooruit komt in je studie en loopbaan.

Effectieve leertijd

Meer leren in minder tijd en toch beter onthouden, wie wil dat niet? Op het Infinity College leren we leerlingen meer grip te krijgen op het huiswerk door dit beter te plannen en te organiseren. Ook krijgen leerlingen inzicht in de manier hoe zij leren en technieken om dit te verbeteren. We leren sneller lezen, samenvatten met behulp van mindmaps en beter onthouden dankzij geheugentechnieken.

De leertijd wordt op het Infinity College maximaal benut. Voor elk vak heb je elke week 1 à 2 uur in zeer kleine groepen intensief les van je vakdocent. Verder werk je, met name in de ochtend, onder begeleiding van docenten aan de verwerking van de lesstof van je vakken. Onder begeleiding van je coach werk je vervolgens in de middag aan de inoefening en voorbereiding van de lesstof, studievaardigheden en niet examenvakken zoals burgerschap en gym. Leerlingen die behoefte hebben aan meer uitleg of ondersteuning van de vakdocent kunnen, naast de 1 à 2 fysieke lesuren, ook aansluiten bij online lesuren die gegeven worden door docenten op andere vestigingen van Infinity College. Door deze extra lesuren optioneel online aan te bieden kan elke leerling flexibel en op afstand ondersteuning krijgen.