Individu centraal

De behoefte van de leerling als uitgangspunt

De behoefte van het individu staat centraal

Iedere nieuwe leerling bij Infinity College krijgt bij binnenkomst een uitgebreide intake om een voortvarende start mogelijk te maken. Tijdens deze intake richten wij ons niet enkel op  vakinhoudelijke kennis en vaardigheden. Belangrijker nog, waar liggen de kansen van de leerling en wat heeft hij of zij nodig om tot goede studieresultaten te komen? Aan de hand hiervan wij stellen een persoonlijk ontwikkelingsplan samen met de ouder en leerling op, om zoveel mogelijk leermomenten te creëren. Jouw ontwikkeltempo en leerbehoefte staan hierbij centraal. De inhoud van het onderwijs wordt om de leerling heen georganiseerd, zowel bij het vakkenpakket, als bij de inzet van docenten.

Alles wat de leerling nodig heeft om tot de gewenste ontwikkeling te komen op één plaats.

Leren in een vertrouwde omgeving

Bij de ontwikkeling van een leerling is het creëren van een vertrouwde omgeving van groot belang. Als de leerling zich veilig en prettig voelt, zal dit het zelfvertrouwen vergroten en de leerling stimuleren nieuwe vaardigheden verder te ontwikkelen. Hierom gaan leerlingen bij Infinity College veertig uur per week naar school en hebben een vast rooster. Leerlingen hebben een eigen coach die fulltime beschikbaar is en die de voortgang stimuleert en bewaakt. De hoeveelheid lessen die een leerling volgt, wordt afgestemd met de coach, de docent en de leerling. Leerlingen werken gedurende de dag aan hun huiswerk en volgen verspreid over de dag lessen, individueel en in kleine groepen. Er is bijna nooit sprake van lesuitval.

Talentontwikkeling

Ons uitgangspunt is dat je talent moet uitvergroten. We gaan ons dus vooral richten op wie jij bent en waar jij al goed in bent of kunt worden. We gaan je niet veranderen. Als we jouw talenten samen hebben ontdekt, is dat de basis waarvan we uitgaan. Dingen die jij lastiger vindt, gaan we zeker niet uit de weg. Uitdagingen zullen we zeker hebben. Toch investeren we liever in het versterken van de dingen waar jij mee vooruit komt in je studie en loopbaan.

Effectieve leertijd

Meer leren in minder tijd en toch beter onthouden, wie wil dat niet? Op het Infinity College leren we leerlingen meer grip te krijgen op het huiswerk door dit beter te plannen en te organiseren. Ook krijgen leerlingen inzicht in de manier hoe zij leren en technieken om dit te verbeteren. We leren sneller lezen, samenvatten met behulp van mindmaps en beter onthouden dankzij geheugentechnieken.

De leertijd wordt op het Infinity College maximaal benut. Voor elk vak heb je elke week 1 à 2 uur in zeer kleine groepen intensief les van je vakdocent. Onder begeleiding van je coach werk je vervolgens gedurende de week aan de inoefening en voorbereiding van de lesstof.

Daarnaast heb je voor elk vak een inloopuur. Hiervoor verzamel je tijdens de week de vragen die je dan met je vakdocent kunt bespreken.