Onderbouw

De onderbouw duurt bij ons 2 of 3 jaar

Onderbouw

De onderbouw duurt bij ons 2 jaar. Afhankelijk van de ambities en mogelijkheden van iedere leerling bepalen we gedurende deze onderbouw het onderwijsprogramma voor de brugklas. Het is daarbij mogelijk om binnen het vakkenpakket te differentiëren in niveau en tempo. Hoe we dat aanpakken bespreken we tijdens een persoonlijk gesprek. Belangrijk uitgangspunt is overeenstemming daarover tussen ouders, leerling en school. Wij willen namelijk weten wat jou echt boeit.

Download Brochure

Persoonlijke ontwikkeling

In de onderbouw besteden wij veel tijd aan het ontdekken van jouw talenten. Wie ben je werkelijk en wat zijn je drijfveren, kwaliteiten en valkuilen? Samen ontdekken wij hoe jij het beste uit jezelf naar boven haalt. Hiervoor stellen wij een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) voor op. Daarin worden jouw ambities, competenties en  kwaliteiten besproken en vastgelegd. Belangrijk is dat wij er samen voor zorgen dat jij als leerling je persoonlijke doelen behaalt, met de POP als leidraad bij het groeiproces van jou als leerling om de nodige successen te behalen en je verder te ontwikkelen als persoon.

Studievaardigheden

Om goed op school te kunnen presteren is meer nodig dan leren plannen en studeren. Tijdens de onderbouw is zelfvertrouwen van essentieel belang voor goede studieresultaten en persoonlijke groei. De leerlingen verkrijgen inzicht in de manier waarop zij leren en leren technieken om dit te verbeteren. We leren sneller lezen, samenvatten met behulp van mindmaps en beter onthouden dankzij geheugentechnieken. Hierdoor leren we leerlingen meer grip te krijgen op schoolwerk.

Talentontwikkeling

Ons uitgangspunt is dat je talent moet uitvergroten. We gaan ons dus vooral richten op wie jij bent en waar jij al goed in bent of kunt worden. We gaan je niet veranderen. Als we jouw talenten samen hebben ontdekt, is dat de basis waarvan we uitgaan. Dingen die jij lastiger vindt gaan we zeker niet uit de weg. Uitdagingen zullen we zeker hebben. Toch investeren we liever in het versterken van de dingen waar jij mee vooruit komt in je studie en loopbaan.

Diploma

Voor velen is het belangrijkste einddoel het behalen van het diploma. Bij ons doe je dat via staatsexamens. De centraal schriftelijke examens zijn landelijk vastgesteld en vinden plaat vanaf de tweede week van mei. Het college examen is in juli. Staatsexamens maken al ruim 150 jaar deel uit van het hedendaagse onderwijs.

Vragen? Stel ze!

Jouw aanmelding is onze gezamenlijke start van de ontdekkingstocht naar jouw potentieel. Daarbij is een oude cijferlijst of cito-score minder belangrijk. Wel willen wij graag weten wat jouw ambitie is en hoe we je daarbij kunnen helpen. Het persoonlijke gesprek met leerling, ouders, schoolleider en coach is daarom doorslaggevend bij de aanmelding.