Onderwijsaanbod

Onder- en bovenbouw, versneld, certificaten

Onderwijsaanbod

Infinity College biedt een breed en veelzijdig aanbod op mavo-, havo- en vwo-niveau van brugklas tot eindexamen. Het onderwijsprogramma wordt om de leerling heen gebouwd, hierdoor is het mogelijk om extra vakken te doen, 2-jaar-in-1 of een extra steuntje in de rug in de vorm van extra begeleiding.

Download Brochure

Onderbouw

De onderbouw bij Infinity College bestaat bij de mavo uit twee jaar en bij de havo/vwo uit drie jaar. Deze jaren vormen de basis voor het schooldiploma. In de onderbouw van Infinity College werken de docenten en coaches met gestructureerde lesprogramma’s. Voor elk vak ontvangen de leerlingen een studiehandleiding met een overzicht van de stof die behandeld wordt per les. Tijdens de onderbouw worden leerlingen intensief begeleid naar zelfstandigheid. Hierin speelt het activeren van de intrinsieke motivatie een grote rol.  Dit doen wij in kleine klassen van gemiddeld acht leerlingen.

Bovenbouw

De laatste twee jaren van de mavo en havo en de laatste drie jaren van het vwo noemen wij de bovenbouw. Stroom je bij ons in de bovenbouw in, dan zijn er de bekende meerdere wegen die naar Rome leiden. De bestemming is bij ons allemaal bekend: het eindexamen. Hierdoor neemt de studiedruk toe en liggen de verwachtingen hoger. Alles staat in de bovenbouw dus ook in het teken van jezelf voorbereiden om het eindexamen af te leggen. Een goede voorbereiding is het halve werk. Vanaf de eerste dag wordt voor iedere leerling een individueel studietraject opgesteld en worden de contacturen tussen leerling coach en docent opgeschroefd tot veertig uur per week.

(Versneld) examen onderwijs

Ben jij vastgelopen in het voorexamenjaar, heb jij de verkeerde profielkeuze gemaakt of succesvol eindexamen afgelegd voor de mavo of havo en ben jij toegewijd om een hoger diploma te behalen?

Het is bij Infinity College mogelijk om 2 jaar in 1 jaar te doen. Het voordeel hiervan is dat je een heel schooljaar wint en in een verkorte tijd een diploma op zak hebt. Dit betekent wel, dat je een intensief traject ingaat waar wij je actief gaan begeleiden om je klaar te stomen voor het eindexamen.

Certificaten

Wil je alleen de vakken over doen die je het vorige jaar niet behaald hebt? Of wil je voor een vak een hoger cijfer halen? Via deelcertificaten kan je alsnog een volledig diploma halen. Wij zorgen door extra aandacht en focus dat je je doelen bereikt.

Soms heb je er door omstandigheden voor gekozen om niet het profiel te volgen waar jouw gedroomde studie om vraagt. Wij kunnen je helpen om bijvoorbeeld toch dat diploma met een NT profiel te behalen. Proeflessen behoren daarbij tot de mogelijkheden.

Vragen? Stel ze!