Wat wordt er bedoeld met staatsexamens?

Het grootste verschil met het reguliere onderwijs heeft te maken met het afnemen van college-examens (staatsexamens). Dit gaat gepaard met het mondeling afnemen van toetsen na de centrale examens. De centrale examens worden net als in het reguliere onderwijs...