Hoe kan ik me bij Infinity College inschrijven?

Voordat je je inschrijft op onze school plannen we altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek, zodat wij jou en jij ons beter leert kennen, dat kan via deze link. Voordat een leerling bij Infinity College start, vindt er altijd een intakegesprek plaats, waarin...

Wanneer zijn de vakanties?

Hieronder vindt u het concept jaarrooster voor schooljaar 2022-2023: Meivakantie 28 april t/m 7 mei 2023 Hemelvaart en dag na Hemelvaart 18-19 mei 2023 Pinkstervakantie (uitsluitend examenklassen) 29 mei t/m 4 juni 2023 Pinkstermaandag  29 mei 2023 Zomervakantie  15...

Hoe is het contact met ouders?

Het contact met ouders verloopt voornamelijk via de coach van de leerling. In de eerste week van het schooljaar worden er samen met ouder(s)/verzorger(s) afspraken gemaakt ten aanzien van deze communicatie, zodat de frequentie en de wijze waarop er gecommuniceerd...

Wat zijn de schooltijden?

De lesdag op Infinity College begint om 09.00 uur en duurt tot tenminste 16:00 uur. De mogelijkheid bestaat om tot 17.00 uur door te werken om bijvoorbeeld nog huiswerk te maken of om alvast te leren voor een toets.

Hoe gaan jullie om met lesuitval?

Lesuitval komt bij Infinity College maar weinig voor. Mocht dit sporadisch toch het geval zijn, dan worden de leerlingen opgevangen door de coach. In het coachlokaal kan de leerling rustig verder werken aan het vak waarvan de les is uitgevallen. Als de leerlingen...