Lesuitval komt bij Infinity College maar weinig voor. Mocht dit sporadisch toch het geval zijn, dan worden de leerlingen opgevangen door de coach. In het coachlokaal kan de leerling rustig verder werken aan het vak waarvan de les is uitgevallen. Als de leerlingen vragen heeft over de stof kan hij/zij de betreffende docent mailen om een afspraak te maken of om de uitleg via de mail te krijgen..