Lesuitval komt bij Infinity College weinig voor. Mocht dit sporadisch toch het geval zijn, dan worden de leerlingen opgevangen door de coach. In het coachlokaal kan de leerling rustig verder werken aan het vak waarvan de les is uitgevallen. Als de leerling vragen heeft over de stof kan hij of zij de betreffende docent mailen om een afspraak te maken of om de uitleg via e-mail te ontvangen.