Het contact met ouders verloopt voornamelijk via de coach van de leerling. In de eerste week van het schooljaar worden er samen met ouder(s)/verzorger(s) afspraken gemaakt ten aanzien van deze communicatie, zodat de frequentie en de wijze waarop er gecommuniceerd wordt aansluit bij diens wensen.