In de klas zitten maximaal zeven medeleerlingen, acht leerlingen in totaal. In de coachgroep maken we een onderscheid in onderbouw, met maximaal vijftien leerlingen en de bovenbouw met maximaal twintig leerlingen.