Omdat wij werken met klassen van maximaal acht leerlingen, zijn de lessen effectiever ingedeeld. Dat betekent dat er genoeg ruimte is voor uitleg, opdrachten en vragen. De onderbouwleerlingen volgen daarom twee lesuren per vak, per week en de bovenbouwleerlingen één lesuur per vak, per week. Deze constructie zorgt ervoor dat de leerlingen genoeg tijd overhouden om de stof te verwerken en de bijbehorende opdrachten te maken in het coachlokaal. Voor de meeste leerlingen houdt dit in dat zij geen werk mee naar huis krijgen en de vrije tijd thuis ook daadwerkelijk kunnen gebruiken om op te laden voor de volgende dag.
Naast de effectieve lesuren hebben alle leerlingen bij ons de mogelijkheid om inloopuren te bezoeken, een groot voordeel hiervan is dat er individueel les gegeven kan worden. Ook hebben wij een online platform waar leerlingen terecht kunnen voor andere leerstof zoals filmpjes waarin de stof nog een keer herhaald wordt.