Hieronder vindt u het concept jaarrooster voor schooljaar 2021-2022:

Eerste schooldag 30 augustus 2021
Herfstvakantie  16 oktober t/m 21 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 6 maart 2022
Goede Vrijdag 15 april 2022
Paasmaandag 18 april 2022
Koningsdag 27 april 2022
Meivakantie 30 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaart en dag na Hemelvaart 26-27 mei 2022
Pinkstervakantie (uitsluitend examenklassen) 30 mei t/m 3 juni 2022
Pinkstermaandag 6 juni 2022
Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus 2022