De coach is het aanspreekpunt voor de leerlingen, ouders en docenten. Bij Infinity College werken we toe naar de zelfstandige leerling die klaar is voor het vervolgonderwijs. De coach begeleidt dit door met de leerling en ouders in gesprek te gaan over de doelen van de leerling (naast het halen van een diploma) en door de leerling te helpen met het bereiken van die doelen. Een coach bij Infinity College is vergelijkbaar met een mentor in het regulier voortgezet onderwijs, met als belangrijkste verschil dat je als coach in de eerste plaats coach bent. Dat wil zeggen dat een coach er vrijwel altijd is voor de leerlingen. We werken niet alleen voor de leerling, maar ook vooral met de leerling. Als coach heb je écht contact met de leerling en de coach is daardoor een goede schakel tussen leerling, ouders en docent.