Het grootste verschil met het reguliere onderwijs heeft te maken met het afnemen van college-examens (staatsexamens). Dit gaat gepaard met het mondeling afnemen van toetsen na de centrale examens. De centrale examens worden net als in het reguliere onderwijs afgenomen. De mondeling examens worden uiteraard goed voorbereid d.m.v. examentrainingen.