Infinity College Amsterdam

Particulier onderwijs verwijst over het algemeen naar onderwijsinstellingen die niet door de overheid worden gefinancierd en beheerd. In deze blog gaan we dieper in op welke verschillende soorten particulier voortgezet onderwijs er zijn.

Hieronder volgen de verschillende categorieën van particulier onderwijs:

1. Particuliere basisscholen en middelbare scholen

Particuliere basisscholen zijn scholen voor basisonderwijs die particulier worden gefinancierd en beheerd. Ze kunnen variëren in onderwijsfilosofie, leermethoden en curriculumkeuzes.

Particuliere middelbare scholen bieden secundair onderwijs en kunnen gericht zijn op specifieke onderwijsstijlen, religieuze overtuigingen of pedagogische benaderingen.

Bij het Infinity College bieden wij erkende opleidingen aan op MAVO, HAVO en VWO-niveau. We doen dit in kleine klassen van maximaal 10 personen. Dit om onze leerlingen net even dat stukje extra aandacht te geven en onderwijs op maat te kunnen leveren. Wij bieden onze leerlingen hierdoor de mogelijkheid om een erkend diploma te behalen waarmee ze een solide basis leggen voor hun toekomstige carrière.

Lees hier meer over het aanbod van Infinity College

2. Particuliere hogescholen en universiteiten

Particuliere hogescholen zijn instellingen voor hoger beroepsonderwijs die particulier worden gefinancierd en beheerd. Ze bieden vaak gespecialiseerde programma’s aan en kunnen kleinschaliger zijn dan openbare hogescholen. Particuliere universiteiten zijn instellingen die particulier hoger onderwijs op universitair niveau bieden en kunnen gespecialiseerd zijn in bepaalde vakgebieden.

3. Internationale scholen

Internationale basisscholen en middelbare scholen volgen vaak een internationaal curriculum, zoals bijvoorbeeld het Baccalaureate (IB) of het Cambridge-programma. Ze richten zich vaak op expats en bieden onderwijs in meerdere talen.

4. Speciaal onderwijs

Particulier speciaal onderwijs scholen zijn particuliere scholen die zich richten op het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met speciale behoeften, zoals scholen voor kinderen met leerstoornissen of gedragsproblemen. Het Infinity College is geen speciaal particulier onderwijs, maar je kunt bij ons wel terecht als je last hebt van concentratieproblemen, dyslexie of faalangst. Juist doordat wij met een persoonlijk coach en kleine klassen werken met de focus op het talent van de leerling, merken we dat onze leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen en hierdoor goede resultaten behalen.

Lees meer over de mogelijkheden bij Infinity College

5. Religieus particulier onderwijs

Confessioneel onderwijs is particulier onderwijs dat wordt beheerd door religieuze organisaties en volgt vaak een curriculum dat in lijn is met de religieuze overtuigingen van de organisatie.

De verschillen tussen de soorten particulier onderwijs ligt vaak in de doelgroep, het curriculum, de financiering, de onderwijsfilosofie en andere specifieke kenmerken van elke instelling. Het is belangrijk om te benadrukken dat de specifieke kenmerken kunnen variëren afhankelijk van de regio en het land waarin het particuliere onderwijs wordt aangeboden. Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op. Als particuliere school kunnen we u voorzien van een goed advies.