wat is particulier onderwijs

Voor sommigen is onduidelijk wat nu precies het verschil is tussen regulier en particulier onderwijs. Wij krijgen hier dan ook vaak vragen over. Waarom moet je bijvoorbeeld betalen voor particulier onderwijs en waar betaal je nu eigenlijk voor? Onderstaand lichten wij de verschillen graag toe.

Kleine klassen en persoonlijke aandacht

Particulier onderwijs bij Infinity College richt zich op de specifieke situatie van de leerling. Het onderwijs wordt om de leervraag en -behoefte van de leerling gepland. De situatie van de leerling en zijn/haar talenten en interesses zijn het uitgangspunt voor het leertraject. Het is daarom belangrijk dat leerlingen in hun eigen tempo kunnen leren, met behulp van individuele aandacht en begeleiding. Particuliere onderwijsinstellingen houden om deze redenen kleinere klassen aan. Zo bestaan klassen op het Infinity College bijvoorbeeld uit maximaal 8 leerlingen tijdens vaklessen en bestaat een coachgroep uit maximaal 20 leerlingen.

Kwaliteit particulier onderwijs

Particulier onderwijs richt zich op het specifieke leertraject van leerlingen. Op het Infinity College wordt iedere leerling fulltime begeleid door een persoonlijke coach. De coaches nemen de leerlingen bij de hand bij het maken van haalbare planningen. Daarnaast reiken ze tools aan die helpen bij het leren of het schrijven van verslagen. De coaches laten de leerlingen dus niet aan hun lot over, maar zorgen ervoor dat ze worden geholpen wanneer zij dit nodig hebben. Hierdoor kunnen we voor elke leerling het best passende onderwijs bieden.

Het diploma dat behaald wordt op particuliere onderwijsinstellingen zoals het Infinity College is wettelijk erkend. Over het algemeen haalt een leerling van een particuliere onderwijsinstelling zelfs een beter resultaat dan bij een examen op een reguliere onderwijsinstelling.

Waarom kost particulier onderwijs meer dan regulier onderwijs?

Ook regulier onderwijs kost geld. Jaarlijks betaalt de overheid een vast bedrag aan schoolgeld per leerling. De Rijksoverheid bekostigt het onderwijs voor iedere leerling op het voorgezet onderwijs voor ongeveer €7.300,- per jaar. Hieruit blijkt al dat een schoolgaand kind veel geld kost.

Daarnaast zorgen gemeenten voor de huisvesting van reguliere scholen. Reguliere onderwijsinstellingen hebben hierdoor minder kosten dan particuliere onderwijsinstellingen. Omdat particuliere onderwijsinstellingen inzetten op persoonlijke aandacht in kleinere klassen, zijn daarnaast meer leerkrachten/coaches nodig. Ook dit brengt logischerwijs extra kosten met zich mee.

De bijdrage vanuit de overheid wordt niet beschikbaar gesteld voor particuliere onderwijsinstellingen. Wel hebben particuliere scholen hierdoor meer vrijheid om een passender onderwijsconcept te bieden.

Meer weten over ons particuliere onderwijs?

Infinity College biedt particulier onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Vanaf schooljaar 2021-2020 breiden wij uit naar Eindhoven en Den Haag. Heb je vragen over particulier onderwijs of over ons onderwijsconcept? Wij beantwoorden ze graag. Neem contact met ons op door te mailen naar info@infinitycollege.nl of bel naar 0320 – 22 99 26. Je kunt je ook inschrijven voor ons kennismakingswebinar of onze open dag.