Wat is particulier onderwijs en wat is het verschil met regulier onderwijs?

Onder het particuliere onderwijs worden de scholen gerekend die niet door de overheid betaald worden. Op het particuliere onderwijs zijn de klassen kleiner ( maximaal 8 leerlingen ) en is er altijd een coach aanwezig voor begeleiding. Deze kleinschaligheid levert een groot voordeel op, dit resulteert namelijk in meer tijd voor persoonlijke aandacht, actieve deelname aan de les, meer zelfvertrouwen en de ruimte om in een rustige leeromgeving te studeren. Ook werken particuliere scholen met hoger opgeleide docenten, een vereiste is namelijk dat de docenten universitaire opgeleid zijn. Dit komt de studieresultaten ten goede.  Doordat het particuliere onderwijs niet gefinancierd wordt door de overheid, kan deze vorm van onderwijs meer geld kosten in vergelijking met het reguliere onderwijs. De tarieven verschillen enorm per particuliere school, dit heeft niet te maken met het verschil in de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteitseisen zijn opgesteld door de onderwijs inspectie.